Extra kårstämma 24 maj

Välkommen på extra kårstämma söndagen 24 maj, kl. 19:00 i Scoutgården.