Protokoll från ledarmöte 2015-08-09

Nu är höstterminen igång och här hittar du protokoll från terminens första ledarmöte. Ledarmöte 2015-08-09

Städning av scoutgården

Schema för städning 2015-2016