Kårstämma 2017-03-13

Kärna scoutkårs årsstämma 2017-03-13 kl. 18:30 i scoutgården. Alla kårens medlemmar är välkomna. Kåren bjuder på fika.   Handlingar till årsstämman: Verksamhetsberättelse 2016 Bokslutstablå SSF – 2016 Resultat 2016 – Jan tom Dec2 – efter revision Budget 2017 Stiftelse Kärna Läs mer »