Avdelningar

Kärna scoutkår har för närvarande spårarscoutavdelningar, Upptäckarscoutavdelningar, Äventyrarscoutavdelning samt en Utmanarscoutavdelning. Vissa scoutkårer har också verksamhet för 6 och 7 åringar, s.k. Bäverscouting. I Kärna scoutkår vill vi prioritera våra resurser till de äldre.

Vi har följande avdelningar:

  • Spårare 1 – 8 år åk 2
  • Spårare 2  – 9 år åk 3
  • Upptäckare 1 – 10-11 år åk 4
  • Upptäckare 2 – 11-12 år åk 5
  • Äventyrare 12-15 år åk 6-8
  • Utmanare 15-18 år åk 9-
  • RoverLedare 19 år och uppåt