Ön – kårläger 1-3/6 2018

Välkomna till kårlägret Ön. Årets tema är skeppsbrott, så mycket vatten- och överlevnadsinriktade aktiviteter! Häng med Kärna-, Vifolka- och Vist Scoutkår på en härlig lägerupplevelse till Missmyra i juni!

1-3 juni kommer scouter i alla åldrar ifrån Kärna-, Vifolka- och Vist scoutkår (samt ett fåtal ifrån Vikingstad) att spendera helgen i Missmyra, en konferensanläggning ca. 40 min sydost om Linköping. Lägret kommer att kretsa kring hur man överlever i en främmande miljö, som efter ett skeppsbrott, samt kring vatten, så för de som vill kommer det att paddlas en hel del. På söndagsförmiddagen kommer vi hålla gemensamma aktiviteter för hela lägret och på lördagskvällen blir det givetvis lägerbål!
Utmanare
Medan övriga lägret kommer att ligga på fastlandet kommer utmanarna att sova i vindskydd ute på ön Stormeholm natten mellan lördag och söndag. Där kommer fokus under dagen ligga på att bygga farbara flottar, men på kvällen är de med de övriga på lägerbålet.
Upptäckare och äventyrare
För upptäckarna och äventyrarna kommer lördagen att innebära en lättare överlevnadskurs, spontanaktiviteter och en kanotjakt.
Spårare och bävrar
Spårarna kommer under lördagen att gå på en skattjakt på en udde intill lägret.

Tider
Det finns tre alternativ:
● Fredag 1/6 kl 18 – söndag 3/6 kl 13, 300:- (Ej för spårare och bävrar)
● Lördag 2/6 kl 9 – söndag 3/6 kl 13, 200:-
● Lördag 2/6 kl 9 – lördag 2/6 kl 17, 100:-
Samling fredag kl 17:00 och lördag kl 8:00 vid scoutgården för att åka gemensamt
till lägerplatsen.
På söndagen avslutas lägret efter en lättare lunch.
Anmälan och betalning
Anmälan görs senast 15/5. Pengarna sätts in på kårens konto, plusgiro 10 09 68–7. Skriv i meddelandet namn och “Ön”.

Inbjudan i PDF-format