Kårstämma 2017-03-13

Kärna scoutkårs årsstämma 2017-03-13 kl. 18:30 i scoutgården. Alla kårens medlemmar är välkomna. Kåren bjuder på fika.

 

Handlingar till årsstämman:
Verksamhetsberättelse 2016
Bokslutstablå SSF – 2016
Resultat 2016 – Jan tom Dec2 – efter revision
Budget 2017
Stiftelse Kärna Scoutgård
Vuxenscouting