Kontakt

Ordförande

Camilla Persson tel. 072-9735290

Bokning av scoutlokalen

Fredrik Eklöf tel. 076-1954499
Mer information om scoutlokalen här

Post

Kärna Scoutkår

C/o Oscar Stolt Svensson
Frisks Gata 6
586 62 LINKÖPING

 

Postgiro: 10 09 68-7

Besöksadress

Kärna mosse, infart nedanför Kärna kyrka