Kontakt

Ordförande

Camilla Persson tel. 072-9735290

Bokning av scoutlokalen

Anders Karlström tel. 070-9428244
Mer information om scoutlokalen här

Post

Kärna Scoutkår

C/o Anna Landén

Örsättersvägen 18

586 63 LINKÖPING

 

Postgiro: 10 09 68-7

Besöksadress

Kärna mosse, infart nedanför Kärna kyrka