Distriktsstämma våren 2015

Idag har det varit stämma i Nordöstra Götalands Scoutdistrikt, vilket är distriktet som Kärna Scoutkår tillhör. Tre ledare från kåren var på plats i Kisa och deltog i workshops om arrangemang, utbildningar och distriktets framtid på förmiddagen. Efter lunch var det själva stämman.

Distriktsstämma 2015

Några höjdpunkter från dagen:

  * Kärna scoutkår har nu en ledamot i distriktsstyrelsen. Det är Cissi Persson.

  * En avdelning kan tillsammans med Sensus ordna en studiecirkel tillsammans med de vanliga mötena. Till studiecirkeln får alla deltagare de fina böckerna anpassade för ledare respektive scouter i olika åldrar.

  * Nya utbildningar har tagits fram. De kommer succesivt att börja gå från och med i höst. Alla ledare ska gå ”Trygga möten” och bör gå ”Leda scouter” (hette förut Bas). Därefter väljer man fritt bland alla utbildningar efter intresse. Du vet väl att kåren står för kostnaden!

  * Distriktet kommer att avsätta 100 000 kronor per år de närmaste två åren för kårutvecklingsprojekt. Policy kommer att tas fram av styrelsen.

  * Distriktet kommer att ordna gemensam buss till sommarlägret Livat.

  * Det kommer att finnas möjlighet att låna scoutmaterial från distriktet för scoutarrangemang.

  * Det kommer att ordnas distriktsläger sommaren 2016 i Hultsfred med temat musik och kreativitet.

Prata med Camilla Persson om du har några frågor.