Protokoll från ledarmöte 2015-08-09

Nu är höstterminen igång och här hittar du protokoll från terminens första ledarmöte.
Ledarmöte 2015-08-09