Prova på scouterna

Tisdag 28/8 kl 17:30 är alla välkomna att prova på vad scouting är. Det är aktiviteter ute vid scoutgården och föräldrarinfo inne i scoutgården. Vi riktar oss i första hand till barn och föräldrar i åk 2 denna dag, men även äldre är välkomna.