Scoutprogrammet är vad vi gör, men också hur och varför vi gör det.

Vi i Kärna scoutkår har tagit fram ett dokument som visar ungefär vad vi jobbar med i de olika avdelningarna.

 

[bifogade-filer]