När man vill sluta eller göra uppehåll så talar man om det för avdelningens ledare (ringer eller mailar).

Vi vill att någon förälder gör det.

Här nedan finns det också en blankett att fylla i för att avsluta medlemsskapet i Kärna scoutkår.

Blankett för avsluta medlemsskap