Kärna scoutkår har drygt 100 medlemmar. Vi har vår verksamhet i Malmslätt utanför Linköping. Vi tillhör Nordöstra Götalands scoutdistrikt.

 • 1930 24/10 bildades Kärna scoutkår med 12 scouter och 5 ledare.
 • 1932 var kårens första läger vid Lillsjön i Gammalkil.
 • 1947 åkte Kärnascouter på Jamboree i Frankrike.
 • 1956 förvärvar kåren gamla posten och bygger om den till scoutgård.
 • 1961 går Malmslätts flickscoutkår och Kärna scoutkår samman.
 • 1969 är inte längre pojk- och flickscoutavdelningarna separerade. Kåren har 40 medlemmar.
 • 1976 har vi 77 medlemmar.
 • 1998 invigs den nya scoutgården vid Kärna mosse.
 • 2010 en av Folkunga Scoutdistrikts största kårer firar 80 år.
 • 2011 deltar Äventyrar – & Utmanar scouter samt ledare i World Scout Jamboree Sweden 2011 .
 • 2012 Arbetet med att bilda en ”riksgemensam Scoutorganisation” fortgår och det första gemensamma Årsmötet hålls i november.
 • 2013 Kåren anordnar Kårläger (Öken – 13) tillsammans med Vifolka Scoutkår.
 • 2015 Deltar fem Utmanarscouter samt en ledare i World Scout Jamboree i Japan.
 • 2018 har kåren 130 medlemmar.
 • 2020-2021 håller vi mötena utomhus p g a den pågående COVID 19-pandemin.