En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har drygt 100 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 5 avdelningar fördelade på 2 spårar-, 1 upptäckar-, 1 äventyrar-, 1 utmanaravdelningar

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas ungefär en gång i  månaden. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.